เลือกตามคอร์สกรุ๊ป

A Business Degree Can Open Your Future

A Business degree is the passport to a world of different job possibilities, professional environments and global networks with unprecedented potential.

Arts

Music
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)

20th- and 21st-Century Music MA/PgDip/PgCert

Taught Masters course.

Composition and Sonic Art MMus/PgDip

Taught Masters course.

Early Music MA/PgDip/PgCert

Taught Masters course.

Music PhD/MPhil/MA by Research/MMus by Research

Postgraduate research programme.

Music MA/PgDip/PgCert

Taught Masters course.

Music with Education MA/PgDip/PgCert

Taught Masters course.

Performance MMus/PgDip

Taught Masters course.

ดูรายละเอียด

FILM, MEDIA AND PERFORMING ARTS
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)

Media and Communication

MA

Investigate the cultural, social and historical influence of film and TV on this combined course – learn to analyse, critique and carry out in-depth research of these two visual mediums

Study mode: full time | part time

Film, Media and Performing Arts

PhD and MPhil opportunities

Research areas include: creative and media writing, film, theatre and performance, media studies, digital storytelling...

ดูรายละเอียด

Art History and Visual Culture
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.) ดูรายละเอียด

Digital Media
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.) ดูรายละเอียด

Fine Art
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.) ดูรายละเอียด

Museum, Gallery and Heritage Studies
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)
ดูรายละเอียด

ART, MEDIA AND AMERICAN STUDIES
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)
Graduate Diploma World Art Studies
MA Cultural Heritage and Museum Studies
MA History of Art
MA The Arts of Africa, Oceania and the Americas
MA Film Studies
MA Film, Television and Creative Practice

MA American Studies

ดูรายละเอียด

Fine Art
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)

MA Contemporary Curation

MA Fine Art

ดูรายละเอียด

Games Design and Art
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)

MA Games Design and Art

ดูรายละเอียด

Arts
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)

Animation MA

Arts MRes

Conservation of Fine Art MA

Contemporary Arts and Education MA

 

Creative and Cultural Industries Management MA

Master of Fine Art (MFA)

Preventive Conservation MA

Theatre and Performance MA

 

ดูรายละเอียด

Art, Design and Media
ระดับ: มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)

MA/MFAAnimation

MAArchitecture and Urbanism

MAby Research

MA/MFACollaborative Practice

MA/MFAContemporary Curating

MA/MFADesign: Ceramics

MA/MFADesign: Embroidery

MA/MFADesign: Fashion

MA/MFADesign: Fashion Art Direction

MA/MFADesign: Furniture

MA/MFADesign: Glass

MA/MFADesign: Graphic Design and Art Direction

MA/MFADesign: Illustration

MA/MFADesign: Interior Design

MA/MFADesign: Jewellery

MA/MFADesign: Lab

MA/MFADesign: Textile Practice

MA/MFADesign: Textiles for Fashion

MA/MFAFilmmaking

MA/MFAFine Art

MSc/PgDip/PgCertMarketing (Creative Advertising)

MLAMaster of Landscape Architecture

MPhil (Master of Philosophy)

PhD (Doctor of Philosophy)

MA/MFAPhotography

MA/MSc/MFAProduct Design

PGCESecondary Art and Design with QTS

PGCESecondary Art and Design with QTS (School Direct)

MA/MFAVisual Culture

 

ดูรายละเอียด