บริการจัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ได้ตลอดทั้งปี และโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์ช่วงป

Selt INTER Education

  • บริการจัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ได้ตลอดทั้งปี และ
  • โปรแกรมซัมเมอร์แคมป์ช่วงปิดเทอม SUMMER ENGLISH PROGRAMME ในต่างประเทศ

ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรกับเด็กๆ สิ่งแวดล้อมและที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเหมาะกับน้องๆวัยเรียน การเรียนการสอนด้วยคุณครูที่มีคุณภาพ และโปรแกรมในราคามิตรภาพ