บริการจัดสัมมนา อบรม Workshop Training ในหลายหัวข้อ รวมถึงกิจกรรมTeam Building

Selt INTER Education

  • บริการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา Workshop Training ในหลายหัวข้อ โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญในสาขานั้นๆ
  • บริการจัดกิจกรรม Team Building
  • บริการจัดกิจกรรม Walk Rally & Outing
  • บริการจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน ให้กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์
  • บริการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยง Party ตามสไตล์คุณและครอบครัว ตามงบประมาณขององค์กร ในรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสถานที่
  • บริการจัดกิจกรรม Workshop เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และเสริมทักษะ IQ & EQ ให้กับเด็กๆ 

 

ทุกกิจกรรม สนุก ได้สาระ มีคุณภาพและราคามิตรภาพ