สถาบันและหลักสูตร

Selt INTER Education ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในสถาบันต่างๆในหลายประเทศ เช่น

สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สวีเดน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ จีน เป็นต้น

ซึ่งแต่ละสถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่น่าสนใจมากมาย

ดังจะได้นำเสนอในหน้าถัดๆไป

This is the second one, aboved the institution & course list.

เลือกตามประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ

เรียนต่อสวีเดน

เรียนต่ออเมริกาและแคนาดา

เรียนต่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เรียนต่อจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย

เรียนต่อประเทศอื่นๆ


เลือกตามระดับชั้น

สถาบันภาษา ENGLISH LANGUAGE COURSE (all year round / Short-term / Long-term)

ซัมเมอร์คอร์ส SUMMER COURSE

โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนประจำ Secondary & High School

สถาบันสอนหลักสูตรเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย Foundation, Certificate, Diploma, Pre-Master

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือของพันธมิตรต่างๆ University Degree and University Partners Network :(BSc, BA, LLB, LLM, MSc, MA, MBA, MPhil, PhD etc.)


เลือกตามคอคร์สกรุ๊ป

ทุนการศึกษา

ดูเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีทุนการศึกษา

This is the one belowed.