Gallery

เรียนรู้เขารู้เรา

การเรียนต่างบ้านต่างเมืองนั้น นอกเหนือจากการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่น้องๆตั้งใจจะนำกลับมาประกอปอาชีพแล้ว หากแต่ยังเป็นการเปิดหูเปิดตาเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ชิวิตความเป็นอยู่และสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากที่เราเห็นและคุ้นเคยในบ้านเรา 

(สนใจอ่านต่อ คลิกเข้าหน้าหลักที่หัวเรื่องค่ะ)