Testimonial

KTH Royal Institute of Technology, Sweden | Mr Jatesada Borsub |วิศวกรรม

ผมค่อนข้างเรียนหนักมาก แต่การเรียนที่ KTH เป็นความคิดที่ถูกต้อง การเรียนการสอนที่นี่ เน้นการนำไปแก้ปัญหาจริง แต่ค่อนข้างหนักและเหนื่อย เนื่องจาก วิชาจะประกอบด้วย lecture, lab และ project group อีกทั้งการเรียนการสอนที่นี่ค่อนข้างเข้มข้น เนื้อหาที่ควรจะสอน เดือน จะถูกย่อมาเหลือ เดือน ถ้าใครจะมาเรียนที่นี่ ขอบอกว่าดีมาก แต่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับ อย่างไรก็ดี ถ้าไม่พอใจในผลสอบ ที่นี่สามารถขอสอบใหม่ได้ตลอดเวลา  ส่วนโอกาสในการทำงานที่สวีเดนหลังจากจบการศึกษา (สำหรับสายวิศวกรรม) คิดว่ามีโอกาสที่ดีมาก ถึงแม้ผมจะต้องกลับไปรับราชการแต่ก็ตื่นเต้นกับบรรกาศการหางานที่นี่ ชีวิตความเป็นอยู่ในสวีเดนดีกว่าไทยมาก โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ถึงแม้ข้าวของจะแพง แต่ถ้าทำอาหารกินเองทุกวัน เงิน 9000 Kr ที่กพ.ให้ต่อเดือนนั้นพอ และเหลือเก็บ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่โอ๋ | นิกกี้