สถาบัน: Nankai University

in
Tianjin
.

University Rankings 2010 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีนักศึกษากว่า 22,000 คน มีบุคคลากร ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์กว่า 1,500 ท่าน และอาจารย์กว่า 90 ท่าน เป็นสมาชิกของ Chinese Academy of Social Sciences (CASS) มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ เช่น Zhou Enlai นายกรัฐมนตรีคนแรกและผู้นำคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

Nankai University เปิดสอนหลักสูตรปริญญาภาคอังกฤษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบภาษาจีน (HSK) เพื่อเข้าเรียนถือเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ การันตรีด้วยคุณภาพอาจารย์ที่จบจากมหาลัยชั้นนำของโลกในระดับปริญญาเอก ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทนั้นนำต่างๆ ของประทศจีน นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนรวมกับนักศึกษาต่างชาติที่ส่วนใหญ่มาจากอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศษ รัสเซีย ไนจีเรีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน พร้อมฝึกภาษาจีน และภาษาอังกฤษในหลักสูตร

เมืองเทียนจิน Tianjin เป็นศุนย์กลางเศรษกิจใหม่ทีเติบโตเร็วที่สุดของประเทศจีน ตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่ง (Beijing) เดินทางเพียง 30 นาทีโดยรถไฟความเร็วสูง เทียนจินจัดเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุด ระดับ 6 ของประเทศ ได้รับฉายาเป็น เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ มีประชากรประมาณ 13 ล้านคน บ้านเมืองผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปและจีนโบราณเข้าด้วยกันอย่างดี ถือเป็นเมืองที่มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าเป็นแหล่ง  ช็อปปิ้งที่ทันสมัย  

วัดโบราณพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร อุตสาหกรรม และระบบ คมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและสะดวกสบาย แต่ค่าครองชีพต่ำ (ประมาณ10,000-15,000 บาทต่อเดือน) เป็นเมืองที่มีบริษัทต่างชาติมาประกอบมากกว่าเซี่ยงไฮ้ เช่น Airbus

หลักสูตรปริญญาภาคภาษาอังกฤษของ Nankai University สอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีวิชาเรียนภาษาจีนให้เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้นนอกจากวุฒิการศึกษาแล้ว นักศึกษายังได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันอีกด้วย ในห้องเรียนมีความหลายหลายทางเชื้อชาติเป็นอย่างมาก ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศษ รัสเซีย ไนจีเรีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ทั้งหมด จบการศึกษาระดับปริญญาเก จากมหาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก รวมถึงมีการเชิญนายจ้างจากบริษัทที่มีชื่อเสียงของจีนมาให้ความรู้นักศึกษาเพิ่มเติมและที่สำคัญนักศึกษาต่างชาติของ  Nankai University จะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยมีสายด่วน 24 ชั่วโมง มีนักศึกษาชาวจีนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลนักศึกษาต่างชาติให้มีความคุ้นเคยกับชีวิตการเรียนที่จีน

หลักสูตร Master of Business Administration (MBA) ระยะเวลา 2 ปี

 • ได้รับการรับรองคุณภาพโดย The Association of MBAs (AMBA Accreditation) ซึ่งเป็นวิทยฐานะขั้นสูงทางด้านบริหารธุรกิจของโลก
 • Top 3 ด้านบริหารธุรกิจของประเทศจีน โดย China’s University & College Admission System (CUCAS) ในปี 2013
 • Top 10 ทางด้านบริหารธุรกิจของประเทศจีน โดยนิตยสาร Forbes ในปี 2010
 • มีโอกาสฝึกงาน (Internships) กับบริษัทที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับนานาชาติและประเทศจีน เช่น BMW China, Royal Shell Group, Macdonald’s Food, LVMH Group, China Mobile, Neusoft Group, Xie He Medical Group, Zheng Jun Strategic Managerial consultation Group เป็นต้น
 • หลักสูตรออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่สนใจทำงานต่อในประเทศจีน หลังจากการศึกษา

หลักสูตร MA International Economics and Business (IEB) ระยะเวลา 2 ปี

 • Top 3 ด้านบริหารธุรกิจของประเทศจีน โดย China’s University & College Admission System (CUCAS) ในปี 2013
 • เหมาะสำหรับนักศึกษาที่สนใจพัฒนาความรุ้ทางด้านเศรษศาสตร์ และธุระกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของจีน

หลักสูตร MA International Affairs and Public Policy ระยะเวลา 2 ปี

 • เปิดสอนโดย Zhou Enlai School of Government ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ ในการจัดการเรียนการสอน และวิจัยทางด้าน Politics, Political Science, International  Political Economy, International Relations และ Sino-Foreign Diplomacy

หลักสูตรแพทยศาสตร์ MBBS Medicine (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery) ระยะเวลา 6 ปี

 • ได้รับการรับรองหลักสูตรว่ามีมาตรฐานระดับโลกทWorld Health Organization (WHO)
 • ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย China Ministry of Education
 • ฝึกงานทางวิชาชีพแพทย์ (Clinical Placement) ในปีที่ 6 ที่โรงพยาบาล Tianjin Union Medical Centre (UMC) ซึ่งจัดเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจีน ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการต่างๆ ในสภาพแวดล้อมจริง ได้แก่ Diagnostics, Check-up, Technical, CPR, ICU Simulator, Paediatrics, Nursing, Surgery & Mini-invasive Surgery, an OSCE Station & a General Practice Office

 

Promotion: เรียนหลักสูตรปริญญาโท ฟรีหอพัก 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับ MA IEB ต้องมีผ่านการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย) ด้วย GPA 2.5 ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ด้วย GPA 3.0 ขึ้นไป (สำหรับ MBBS Medicine)
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือผลสอบ Password Test ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. ผ่านการสัมภาษณ์ หรือเขียน Statement of Purpose (SOP) แล้วแต่หลักสูตร

ค่าเล่าเรียน(Tuition Fee)

นักเรียนที่สมัครและได้รับการตอบรับจาก Nankai University มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทุกคน

Master of Business Administration (MBA)                             = 85,000 หยวนต่อปี

MA International Economics and Business                      = 79,000 หยวนต่อปี

MA International Affairs and Public Policy                      = 79,000 หยวนต่อปี

MBBS Medicine                                                                   = 68,000 หยวนต่อปี

หอพักในรั้วมหาวิทยาลัย (On-campus Accommodation)

สามารถจองได้เป็นรายวันหรือรายปีการศึกษาก็ได้ ภายในห้องมีเตียงนอน โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ ห้องน้ำและสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้

ค่าที่พักสำหรับห้องคู่รายวัน (Double Room= 60 หยวน/วัน

ค่าที่พักสำหรับห้องคู่รายปี(Double Room)     = 16,200 หยวน/ปีการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for University Study)

นักเรียนที่ได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขเข้าเรียน Nankai University แต่คะแนนหรือทักษะภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ และเพิ่มความคุ้นเคยกับอาจารย์ นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS หรือ  TOEFL ใหม่

หลักสูตรภาษาจีนเชิงวิชาการ

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Nankai University จะได้รับคอร์สเรียนภาษาจีนฟรี 1 เทอม ซึ่งจะเริ่มเรียนในช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารรวมถึงใช้ในชีวิตในประเทศจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

ฟรี Accommodation สำหรับนักเรียนที่สมัครและชำระค่าเรียน ภายใน เดือน กรกฏาคม 2017

ค่าเรียน/ปี – 79,000 หยวน/ปี หรือ 390,000 บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

 • มหาวิทยาลัย Nankai ติดอันดับ Top 10 ในประเทศจีน
 • อันดับ 277 ของโลก (จากการจัดอันดับ QS Ranking ประจำปี 15/16)
 • อันดับ 52 ในเอเซีย (จากการจัดอันดับ QS Ranking ประจำปี 15/16)
 • 985 and 211 Group of Elite Universities in China
 • Ranked within the Top 150 globally for graduate employment (QS Graduate Employment Rankings 2016)
 • มีนักศึกษากว่า 24,000 คน และเป็นนักศึกษานานาชาติกว่า 3,000 คน
 • อันดับ 6 ในประเทศจีน ในการได้รับเข้าทำงานจากบริษัทชั้นนำ(QS Graduate Employment Rankings 2016)

หลักสูตรที่เปิดสอน:

 • Masters in International Economics and Business (2years)
 • Masters in International Affairs and Public Policy (2years)

คุณสมบัติการสมัคร

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี GPA 2.5
 • ผลคะแนน IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า
 • นัดเรียนที่จบหลักสูตรอินเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีผล IELTS
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • สมัครก่อนวันที่ 30 มิ.ย.2017

 

กี่ยวกับเมืองเทียนจิน (Tianjin)

 • ห่างจากปักกิ่งประมาณ 30 นาที โดยเดินทางด้วยรภไฟความเร็วสูง
 • เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน
 • มีนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติกว่า 25,000 คน
 • บริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า 285 จาก the Furtune 500 ตั้งอยู่ในเมืองเทียนจิน(Tianjin)
 • ค่าครองชีพต่ำ
 • อันดับ1ในสาขาเศรษฐศาสตร์ (Economic) อันดับ 22 จาก 2,025 เมือง ในเอเซีย และ Top100 ของโลก

คอร์สที่เปิดสอน