News

Selt INTER Education at Education fair 2018 Events

January 2018

25th Jan 2018 

สถานที่ : MUIC Education fair at Mahidol Salaya Campus
Mahidol University
 
31st Jan 2018
ICT Department, Mahidol University
 
งานรวบรวมข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน อาทิ พบตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลและหลักสูตรการศึกษาและทุนการศึกษาในการเรียนต่อแขนงวิชาที่น้องๆสนใจ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสมัครวีซ่า การตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า การเตรียมตัวก่อนบิน
พูดคุยกับศิษย์เก่าจากหลากหลายมหาวิทยาลัยและรับฟังประสบการณ์ตรงในบรรยาศแบบเป็นกันเอง