เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครเรียน

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อมีดังนี้ สามารถส่งเอกสารเท่าที่มีมาก่อนได้ค่ะ
 
เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครเรียน 

·       Transcript

·       Degree Certificate

·       2 Reference Letters

·       English Language Test (IELTS / UKVI IELTS)

·       Personal statement (SOP)

·       CV / resume

·       Copy of Passport 

 

เอกสารเรื่องวีซ่านั้นขอเชิญอ่านข้อมูลที่แนบมานี้ค่ะ