คอร์ส: Languages & Linguistics courses

by
York St John University
.

เกี่ยวกับสถาบัน

York St John University

City: York

York St John University ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนมีความพึงพอใจที่สุด จากการสำรวจโดย Times Higher Experience Survey ปี 2013 Times Higher Experience Survey ทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ โดยตั้งอยู่ที่เมือง York เมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรม

For more information, please contact Selt INTER Education

ดูรายละเอียด